Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

CENTAUR HOUSE
Opp. Grand Hyatt, Vakola,
Santacruz – East,
Mumbai – 400 055, India.

Tel.: +91 (022) 6649 9100
Fax: +91 (022) 6649 9108 / 112
Email: centaur@centaurlab.com

Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Plot No. 4, International Biotech Park,
Hinjewadi, Phase II, Pune – 411 057

Tel.: +91 20 – 66739400
Fax: +91 20 – 66739460
Email: centaur_pune@centaur.co.in

Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Plant I, Plot No.3,5B,2C
Tivim Industrial Estate, Karaswada,
Mapusa, Goa (403 526)

Tel.: +91 832 – 6632018
Fax: +91 832-6632036
Email: pharmagoa@centaurgoa.com

Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Plot No 75/76,
Chikhloli MIDC,
Ambernath (West)
Thane – 421501. India

Tel.: +91 251 – 2685658, 2685990
Fax: +91 251 – 2683352
Email: factory@centaurchem.com